Всеукраїнський науково-технічний журнал«ВІСТІ ДОНЕЦЬКОГО ГІРНИЧОГО ІНСТИТУТУ»© Донецький національний технічний університет

ISSN 1999-981X
DOI: 10.31474/1999-981X

Журнал «Вісті Донецького гірничого інституту» заснований у липні 1995 року Донецьким державним технічним університетом (на цей час ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»).

У журналі «Вісті Донецького гірничого інституту» публікуються ще неопубліковані статті, які містять результати досліджень і розробок в технічних галузях науки.

Журнал розрахований на наукових співробітників, інженерно-технічних робітників підприємств, проектних організацій, навчальних та науково-дослідних інститутів, докторантів та аспірантів.

Журнал « Вісті Донецького гірничого інституту» внесено до “Переліку наукових фахових видань України“, в яких можуть  публікуватися  результати  дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук ( технічні науки)», затвердженого рішенням Атестаційної колегії МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, наказ №374 від 13 березня 2017р.

Вісті Донецького гірничого інституту друкуються двічі на рік за рішенням редакційної колегії журналу та Вченої ради державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» українською, російською, англійською, німецькою, французькою, польською та чеською мовами.

Видавцем журналу є ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Друкується на поліграфічній базі ДВНЗ ДонНТУ (свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта видавничої справи ДК 48911 від 09.06.2015 року).

Збірник зареєстровано в Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

Свідоцтво: серія КВ, №7378 від 03.06.2003.